NIHIL PRIUS FIDE

Expressió llatina que significa res abans de la fe (de la fe pública). Té el seu origen en un frase del poeta Properci i és el lema dels Notaris.

Aquesta expressió és present en els segells que els Notaris estampen en les seves escriptures i suposa que allò coincideix amb la realitat, que allò como tal ha estat dit per unes persones concretes. Per aquest motiu el Tribunal Supremo dóna a la fe notarial el caràcter de prova rotunda ja que el document públic dóna fe del fet i de la data