INICI

El Notari és un funcionari públic que proporciona als ciutadans la seguretat jurídica en l’àmbit del tràfic jurídic extrajudicial.. al mateix temps és un professional del Dret que exerceix en règim de competència.  Aquesta doble qualitat garanteix la seva independència.

Amb una alta preparació, és un professional proper i imparcial que ajuda, assessora gratuïtament i garanteix que qualsevol negoci jurídic o altra operació celebrada davant d’ell estigui ajustada a la legalitat. Per tant, el Notari és garantía de legalitat i seguretat

Qualsevol persona té dret a escollir lliurement el Notari que vulgui